AGENT ESCANER

Sabies que estan atorgant ajuts per impulsar la digitalització de PIMES i autònoms? A AmesB volem ajudar-te, i per això t'assessorem en el procés, perquè et puguis beneficiar d'aquesta ajuda i digitalitzar el teu negoci.

Què és un agent digitalitzador?

Un agent digitalitzador és qualsevol empresa que proveïdora de solucions i serveis tecnològics que participi al programa de subvencions del Kit digital per ajudar les pimes i autònoms beneficiaris de les ajudes a avançar en la digitalització dels seus negocis.

Aquests agents digitalitzadors, signen un acord de col·laboració amb l'empresa beneficiària dels ajuts, comprometent-se a recolzar-los i acompanyar-los en tot el procés de transformació digital, aplicant-los solucions tecnològiques que es trobin dins alguna de les categories de solucions.

Per tant, els agents són un pilar essencial d'aquest programa de subvencions aprovat pel Govern a finals del 2021. Així, les pimes i els autònoms deuen associar-se necessàriament amb un Agent Digitalitzador de la seva elecció, per canalitzar l'ajuda econòmica que percebran en el marc d'aquest programa.

Quins requisits han de complir les pimes i els autònoms per rebre el bo digital?

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories dempreses.
 • Estar en situació d'alta i tenir l'antiguitat mínima establerta per convocatòria.
 • No tindre consideració d'empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No estar subjecte a ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a larticle 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No superar el límit dajuts minimis (de petita quantia).

QUINES SOLUCIONS OFERIM I COM TREBALLEM?

Les eines i serveis inclosos al Catàleg de Solucions del Programa Kit Digital i que podrà proveir un agent de digitalització fill:

Lloc web i presència a Internet

L'objectiu és incrementar la presència a Internet de la pime o autònom mitjançant la creació d'una pàgina web. Així mateix, prestar serveis que en facilitin el posicionament bàsic a Internet. Això inclou: domini, hosting, disseny de la pàgina web, disseny responsive, accessibilitat i optimització de la presència a cercadors (SEO bàsic), entre d'altres.

Comerç electrònic

El propòsit és crear una botiga online de compravenda de productes i/o serveis que faci servir mitjans digitals per al seu intercanvi. Els productes i serveis contemplats són: creació de la botiga online o e-commerce, configuració i integració de mètodes de pagament i d'enviament digital i físic dels productes comercialitzats. Tot això a part del que ja s'ha previst per a les pàgines web.

Fins a 10 categories i subcategories

En aquest cas, les solucions previstes són:

 • Pla de xarxes socials o estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i la visió de l'empresa o autònom.
 • Monitorització de xarxes socials amb control periòdic mitjançant mètriques de referència de limpacte de les accions, per quantificar els resultats i comprovar el complint dels objectius.
 • Optimització de la xarxa i/o Auditoria Social Media.
 • Fins a 10 categories i subcategories: administració del perfil/usuari de l'empresa a, almenys, una xarxa social. I publicació de posts setmanals: un mínim de 4 a 8 entrades (articles) mensuals.

Presència Avançada a Internet

L'objectiu és la prestació de funcionalitats i/o serveis que assegurin el posicionament del Beneficiari a Internet, augmentant el seu abast de potencials clients i incrementant el trànsit de visites a la seva plataforma.
Import de l'ajuda:

Mercat

L'objectiu és dirigir les referències/productes dels beneficiaris per ajudar la marca a incrementar el nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, escollint els canals de distribució adequats i adaptant les referències/productes a les necessitats externes.
Import de l'ajuda:

Vols que t'ajudem a gestionar el bo digital?

En AmesB te ayudamos y asesoramos para que desde el minuto 1 puedas gestionar tu bono digital. Además te acompañamos en todo el proceso, ya que nos ponemos en contacto contigo para resolverte todas tus dudas, canjea tu bono digital y una vez aprobado nos pondremos a trabajar. ¡rellena el formulario hoy mismo!